X
Słuch pozwala nam rozumieć mowę, zwiększa naszą pewność siebie i ułatwia osiągnięcie sukcesu.
2019-05-30

Tagi

7 faktów o słuchu i aparatach słuchowych, które każdy powinien znać

Słuch jest ważniejszy niż może się wydawać. Nie tylko pozwala nam się porozumiewać ze sobą i rozumieć, ale też zwiększa naszą pewność siebie i ułatwia osiągnięcie sukcesu.

Słuch jest dziś niezbędny dla milionów osób podczas rozmów w dużych i małych grupach, w pracy, w domu i podczas spędzania czasu wolnego. Wszechstronne urządzenia wspomagające słyszenie są indywidualnie dopasowywane przez protetyków słuchu, żeby zapewniać najlepsze możliwe słyszenie i rozumienie. Ponadto w znacznym stopniu polepszają osobiste samopoczucie, równowagę psychiczną i sprawność umysłową. Dzieje się tak dlatego, że tylko osoby, które dobrze słyszą, mogą się cieszyć pełnią życia.

Oto 7 ważnych faktów na temat aparatów słuchowych i informacji, dlaczego powinniśmy doceniać nasz niezwykle cenny zmysł słuchu oraz dbać o niego:

1. Osoby, które dobrze słyszą, mogą się lepiej porozumiewać:

Komunikacja oznacza mówienie, słuchanie i rozumienie. Dla niemowląt sprawny słuch jest warunkiem rozwoju mowy, a w późniejszym życiu jest odpowiedzialny za zdolność słyszenia, rozumienia i interpretowania wszelkich znaczeń i niuansów w komunikacji międzyludzkiej w zróżnicowany sposób.

2. Ludzie dobrze słyszący mają lepsze nastawienie do życia:

Satysfakcja i optymizm są ściśle związane z tym, jak się odnajdujemy wśród otaczających nas osób. Dobry słuch pełni w tej kwestii kluczową rolę, ponieważ zapewnia nam pewność w kontaktach z innymi ludźmi oraz zapobiega nieporozumieniom.

3. Dobry słuch wpływa na zmniejszenie stresu:

Zmysł słuchu wpływa na codzienne sytuacje, w których często musimy rozmawiać w głośnych miejscach, zmagając się z hałasem otoczenia. Każdy, kto ma problem z rozumieniem rozmówcy albo niedosłyszy wypowiedzi i często musi dopytywać, z czasem traci pewność siebie. To z kolei owocuje zwiększonym poziomem stresu, co trwale wpływa w negatywny sposób na samopoczucie i zdrowie. Z drugiej strony aparaty słuchowe pozwalają skutecznie przezwyciężyć problemy ze słyszeniem i rozumieniem mowy w hałasie.

4. Jeśli dobrze słyszysz, możesz sprawiać wrażenie pewnego/pewnej siebie:

Szacunek i akceptacja ze strony otoczenia są ściśle związane z wrażeniem, jakie wywieramy na innych. Dobrze działający słuch zapewnia odpowiednie poczucie bezpieczeństwa i zorientowania w sytuacji. Dzięki temu możemy skutecznie brać udział w rozmowach i wzmacniać swoje poczucie pewności siebie.

5. Osoby, które dobrze słyszą, częściej odnoszą sukces:

Obecnie, w większym stopniu niż kiedykolwiek, nasze życie zawodowe i prywatne zależy od komunikacji. Dobry słuch jest niezbędny dla rozwoju kariery. Nasze relacje rodzinne i znajomości również korzystają na wyraźnym słyszeniu i rozumieniu.

6. Orientacja przestrzenna zależy od dobrego słuchu:

Oczy pozwalają nam dostrzegać jedynie to, co znajduje się aktualnie w naszym polu widzenia. Z tego powodu ogromna część zmysłu orientacji opiera się na słyszeniu przestrzennym. W warunkach słabej widoczności lub w ciemności orientacja w przestrzeni może nawet zależeć wyłącznie od uszu.

7. Osoby z dobrym słuchem są bardziej niezależne:

Uszy działają 24 godziny na dobę i monitorują różne istotne sfery życia bez naszego świadomego udziału. Kiedy słuch się pogarsza, nie jesteśmy w stanie wykrywać zagrożeń, orientować się w przestrzeni ani dobrze rozumieć mowy w hałasie. Skupienie się na rozmówcach albo konkretnych dźwiękach wymaga wysiłku. Korzystanie z aparatów słuchowych pomaga utrzymać pełną zdolność słyszenia.

Signia oraz branża aparatów słuchowych działa na rzecz przeciwdziałania ubytkom słuchu. Oznacza to ciągłe działania edukacyjne, które podwyższają świadomość tego, jak ważny jest słuch i jakie zagrożenia niesie ze sobą niedosłuch. Protetycy słuchu oferują szereg profesjonalnych usług od bezpłatnych badań profilaktycznych po indywidualne dopasowanie i dostrajanie aparatów słuchowych.

Jeśli przypuszczasz, że możesz mieć problemy ze słuchem, możesz skorzystać z naszego szybkiego i prostego testu online, który da Ci pierwsze wskazówki. Z kolei intuicyjna wyszukiwarka gabinetów pozwoli Ci znaleźć protetyka słuchu w Twojej okolicy.

Źródło: FGH Germany