X
2016-09-19

Funkcja EchoShield w aparatach słuchowych Signia - na korytarzu

Funkcja EchoShield w aparatach słuchowych Signia pomaga użytkownikom słyszeć i rozumieć w warunkach pogłosu przy jednoczesnym zminimalizowaniu wysiłku związanego z odbieraniem dźwięku.

Funkcja EchoShield w aparatach słuchowych Signia pomaga użytkownikom słyszeć i rozumieć w warunkach pogłosu przy jednoczesnym zminimalizowaniu wysiłku związanego z odbieraniem dźwięku. Polega to na zmniejszeniu efektu pogłosu – aparaty słuchowe rozpoznają odbite dźwięki i nie wzmacniają ich, przez co dużo łatwiej skupić się na tym, co ważne.
W filmie, który za chwilę obejrzysz, można usłyszeć różnicę w działaniu pomiędzy programem “Uniwersalnym” ( przeznaczonym do użytku w większości sytuacji związanych z mową), a programem “Pomieszczenie z pogłosem”.

Stefan ma wielu znajomych, których pasjonuje dźwięk. Niech nie dziwi Cię zatem sceneria tego nagrania – korytarz Instytutu Akustyki. Mamy tu do czynienia ze znacznym pogłosem i dlatego uznaliśmy, że to właściwe miejsce na przetestowanie możliwości funkcji EchoShield.  Z pewnością usłyszysz głośne, rozpraszające uwagę dźwięki odbite na programie “Uniwersalnym”. Po przełączeniu na program “Pomieszczenie z pogłosem” aparat  rozpoznaje odbite dźwięki i pomaga je stłumić, co sprawia, że mowa i inne dźwięki stają się bardziej przejrzyste i zrozumiałe. Oglądając  film zwróć szczególną uwagę na moment klaskania – to najlepszy dowód  na to, jak skutecznie działa EchoShield.

Dzięki tym nagraniom przekonasz się, jak brzmi autentyczny dźwięk rejestrowany przez nasze aparaty słuchowe w sytuacjach życiowych. Filmy zostały przygotowane z wykorzystaniem specjalnej sztucznej głowy do prezentacji dźwiękowych, którą nazwaliśmy Stefan.  Założyliśmy mu aparaty słuchowe, a na czole zainstalowaliśmy kamerę. Tak przygotowany Stefan umożliwił nam stworzenie serii nagrań demonstrujących funkcje aparatów Signia.

Zapewniamy, że przedstawione działanie aparatów słuchowych nie było w żaden sposób przetwarzane lub poprawiane, a wszystko co słyszysz, zostało nagrane bezpośrednio z aparatami słuchowymi primax.

Obejrzyj nasz krótki film

Masz pytania? Chcesz się z nami czymś podzielić? Odwiedź nas na Facebooku https://www.facebook.com/SigniaHearingPoland

Badanie przeprowadzone w University of Northern Colorado, w 2015 roku, badało skuteczność nowych funkcji primax, zbierając i analizując dane EEG w czasie rzeczywistym  podczas przeprowadzania badania zrozumiałości mowy. Dla obu funkcji primax SPEECH i EchoShield, pomiary aktywności mózgu wykazały znaczącą redukcję wysiłku słuchowego, podczas gdy jedna z funkcji była aktywna.