X
42% ludzi, którzy nie używają ochronników słuchu, doświadczają tymczasowego ubytku słuchu bezpośrednio po koncercie lub imprezie plenerowej
2017-06-09

Rozpoczynasz sezon koncertów? Chroń swój słuch!

42% ludzi, którzy nie używają ochronników słuchu, doświadczają tymczasowego ubytku słuchu bezpośrednio po koncercie lub imprezie plenerowej

Naukowe badania przeprowadzone w Holandii wykazały, że 42% ludzi, którzy nie używają ochronników słuchu, doświadczają tymczasowego ubytku słuchu bezpośrednio po wystawieniu na hałas w celach rekreacyjnych (np. na koncercie czy imprezie plenerowej). Wśród osób, które stosowały ochronniki słuchu, odsetek ten wynosił jedynie 8%. Ponadto jedynie u 12% biorących udział w badaniu, którzy nosili ochronniki, po ekspozycji na dźwięk występowały szumy uszne. Pośród uczestników, którzy nie stosowali ochronników, było to aż 40%.

Natężenie dźwięku na poziomie 100 dB

Badanie przeprowadzili naukowcy z University Medical Center Utrecht w Holandii. Brała w nim udział 51 osób w średnim wieku 27 lat, które uczestniczyły w festiwalu muzycznym w Amsterdamie przez 4,5 godziny. Grupę podzielono losowo na część, która miała używać ochronników słuchu i część, która miała ich nie stosować. Przeciętne natężenie dźwięku podczas festiwalu wynosiło 100 decybeli. Hałasu na takim poziomie można słuchać bezpiecznie tylko przez 15 minut  – po tym czasie grozi to trwałym niedosłuchem! “Ochronniki słuchu skutecznie zapobiegają tymczasowemu ubytkowi słuchu podczas słuchania głośniej muzyki. Powinno się aktywnie zachęcać do ich stosowania, by uniknąć niedosłuchu spowodowanego hałasem” – stwierdzili autorzy badania.

Jak chronić słuch na koncercie?

Co robić, by nie uszkodzić słuchu podczas koncertów i festiwali? Wystarczy, że będziesz trzymać się kilku prostych zasad:

  • Używaj ochronników słuchu podczas głośnych imprez.
  • Nie stawaj blisko głośników. Jeden gwałtowny, zbyt głośny dźwięk może trwale uszkodzić słuch.
  • Po 3 godzinach słuchania muzyki daj uszom odpocząć.
  • Sprawdzaj swój słuch. Po “czterdziestce” rób badania słuchu raz w roku.

O badaniu

Studium zostało opublikowane online w kwietniu 2016 r.  w czasopiśmie “JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery”. Rekrutacja uczestników odbywała się przez media społecznościowe, a uczestnicy zostali poddani podstawowym badaniom słuchu przed koncertem oraz zaraz po nim, aby ujawnić ewentualny tymczasowy ubytek słuchu.

Źródło: hear-it.org