X

Informacje w tym dokumencie zawierają ogólny opis dostępnych opcji technicznych, które nie zawsze muszą być dostępne i są przedmiotem do zmiany bez wcześniejszego powiadomienia.

Słowny  znak towarowy i logo Bluetooth stanowią własność Bluetooth SIG, Inc. i posługiwanie się nimi przez Signia GmbH jest objęte licencją. Wszystkie inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich odnośnych właścicieli.

Android i Google Play są znakami towarowymi Google Inc.
Apple App Store jest znakiem towarowym Apple Inc.

*Badanie przeprowadzone w University of Northern Colorado, w 2015 r. zbadało efektywność działania nowych funkcji primax zbierając i analizując dane EEG w czasie rzeczywistym, podczas przeprowadzania testu zrozumiałości mowy.  Pomiary aktywności mózgu wykazały, że obie funkcje primax, SPEECH i EchoShield, znacznie redukują wysiłek słuchania, kiedy funkcja jest aktywna.